2013 Hope Education Dialogue2013 希望教育对话会 2013 Dialog Pendidikan Harapan


One of Hope Education\’s goals is to bring parents and schools together to help raise the students\’ language standard. We want to thank all the parents who attended last night\’s dialogue session and celebrated the children\’s progress!希望教育的其中一个目标,就是让家长和学校配合来帮组孩子提升语文水平。感恩家长昨晚踊跃出席对话会,也一起估计孩子们这一年的进步!让教育把希望带回家,加油!Salah satu objektif Pendidikan Harapan ialah supaya menggalakkan ibubapa dan pihak sekolah untuk bekerjasama dan menaikkan taraf kefasihan bahasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua ibubapa yang menghadiri sesi dialog semalam dan meraikan kemajuan anak-anak!